De universiteit Maastricht biedt al haar studenten de mogelijkheid om de online trainingen van Gezondeboel kosteloos te volgen. Hieronder kun je via je UM studenten email -adres een account aanmaken. Jouw privacy is volledig gewaarborgd door Gezondeboel en Gezondeboel zal jouw (persoons)gegevens ingevoerd bij gebruikmaking van de online trainingen dan ook niet met de Universiteit Maastricht delen. De gebruikersvoorwaarden (https://gezondeboel.nl/algemene-en-gebruikersvoorwaarden/) en het Privacy Statement (https://gezondeboel.nl/privacystatement/) kun via genoemde links raadplegen. Met Universiteit Maastricht zijn afspraken gemaakt dat als een student een module meer dan één jaar niet gebruikt heeft, Gezondeboel toegang tot deze module automatisch stopzet, waarbij alle door student ingevoerde data dan automatisch worden vernietigd.

Create your account

Sign up

Ik heb al een account Prefer to be anonymous? Use a nickname instead of your own name. * Required