Wetenschappelijk Onderzoek

Informatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

In het kort:

In samenwerking met universiteiten, hogescholen, en kennisinstituten doet Therapieland wetenschappelijk onderzoek met als doel kennis op te doen over het gebruik, de werking en waardering van e-health. Binnen deze samenwerking leren wij samen voor wie e-health kan helpen en welke elementen daarin belangrijk zijn. Opgedane kennis kan worden gepubliceerd in (wetenschappelijke) artikelen om de zorg te verbeteren. Of wij je gegevens hiervoor mogen gebruiken kan je zelf bepalen wanneer jij je registreert. Deze keuze kan jij altijd wijzigen in je persoonlijke profiel. Wanneer wij gegevens delen met samenwerkende partijen zullen wij deze gegevens van te voren anonimiseren. De organisatie die Therapieland/Gezondeboel aanbiedt, heeft Therapieland/Gezondeboel toestemming gegeven om onderzoek te doen met geanonimiseerde gegevens.

Doel van wetenschappelijk onderzoek bij Therapieland

Therapieland doet wetenschappelijk onderzoek met als doel om te onderzoeken in welke mate het Therapieland platform en de door Therapieland aangeboden online programma’s effectief zijn. Ook doet Therapieland onderzoek naar het gebruik van het platform en hoe tevreden gebruikers met het platform zijn. Op basis van de uitkomsten van onderzoek zal Therapieland besluiten nemen op welke wijze het platform en de online programma’s verder verbeterd kunnen worden. Door middel van publicaties probeert Therapieland daarnaast bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van ehealth.

Uitvoerders van wetenschappelijk onderzoek bij Therapieland

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Therapieland. Daarnaast kan er sprake zijn van samenwerking met externe onderzoekers van universiteiten, hogescholen, of andere kennisinstituten. 

Wie kan er meedoen?

Iedereen die gebruik maakt van het Therapieland platform en de online programma’s kan zijn of haar gegevens beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Welke data die Therapieland verzamelt kan worden gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Zowel in het platform als in de online programma’s worden vragenlijsten aangeboden. Het is niet zo dat ieder online programma een vragenlijst bevat, maar bij een groot deel van de programma’s is dit wel het geval. Dergelijke vragenlijsten zijn een vast onderdeel van het programma en zijn in eerste instantie bedoeld om zowel jou, als jouw eventuele behandelaar, inzicht te geven in jouw situatie. Het kan zijn dat vragenlijsten zowel aan het begin als aan het einde van het programma worden aangeboden. Zodoende krijg je inzicht in een eventuele verandering van jouw situatie nadat je het programma doorlopen hebt. In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen de gegevens worden gebruikt om het effect en de waardering van e-health in kaart te brengen. 

Als je video’s krijgt aangeboden, wordt bijgehouden hoe ver de video is bekeken. Bij opdrachten in programma’s wordt bijgehouden welke opdrachten op welk moment zijn gemaakt. Tot slot wordt er bijgehouden hoe vaak bepaalde elementen van het platform worden gebruikt, zoals de mogelijkheid om in groepen deel te nemen of de sociale omgeving uit te nodigen. Daarnaast kunnen achtergrondgegevens worden meegenomen waaronder jouw geslacht en leeftijd, indien opgegeven door jou of jouw behandelaar, en de gegevens in je profiel die je zelf kunt aanvullen en wijzigen.

Welke gegevens worden er gebruikt?

Afhankelijk van het doel van het onderzoek worden de volgende gegevens geanomiseerd: 

 • Log en acties in het platform
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Voortgang programma
 • Aantal keer inloggen
 • Laatste keer inloggen
 • Aantal dagen in een programma
 • Aantal dagen in een programma verspreid over dagen en weken
 • Omschrijving en scores van doelen 
 • Uitkomstmaat vragenlijsten 
 • Prestatie indicatoren (tevredenheidsmeting)
 • Welk platform (Gezondeboel of Therapieland)
Al deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar de gebruiker. 

Mogelijke voor- en nadelen van deelname

Deelname aan onderzoek brengt voor jou geen grote nadelen of belasting met zich mee. Je kunt ook het platform gebruiken als je niet akkoord gaat.

Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het wetenschappelijk onderzoek

Je beslist zelf of je jouw gegevens beschikbaar wil stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Deelname is vrijwillig, je kan op ieder moment besluiten dat je stopt. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel moet je dit direct aangeven in je profiel door aan te klikken dat je geen toestemming geeft voor deelname aan onderzoek. De gegevens die tot dan toe zijn verzameld, worden wel gebruikt voor onderzoek. Als je niet mee wilt doen, of als je stopt, zal dat op geen enkele manier gevolgen hebben voor de wijze waarop je het Therapieland platform kunt gebruiken, de online programma’s die je volgt, of de begeleiding die je krijgt.

Vertrouwelijk en anoniem

Alle gegevens die in het kader van onderzoek worden verzameld blijven vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden geanonimiseerd door ze te vervangen met een codenummer. Ook in publicaties over onderzoek zullen gegevens anoniem gepresenteerd worden.

Heb je vragen?

Bij vragen kan je contact opnemen met uitvoerend onderzoeker Matthijs Spruijt (020-7712848 of matthijs@therapieland.nl).

Wat moet je doen als je jouw gegevens beschikbaar wil stellen voor wetenschappelijk onderzoek?

Om mee te doen is jouw toestemming nodig. Indien je wilt deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek verzoeken wij je om bij jouw registratie toestemming te geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.